האתר המחודש בבניה, ובתהליך של הכנסת חומרים רבים נוספים.

המאבק לשחרור פולארד 35 שנה!

נעלה את אחינו יהונתן על ראש שמחתנו

בע"ה נעלה את אחינו יהונתן על ראש שמחתנויוזמה חדשה- לזכירת אחינו יהונתן בשמחת החתונה  כולנו מכירים את מנהגי החתונה של שבירת הכוס ואפר בראש החתן –לזכירת חורבן בית המקדש, כאשר כולנו שרים: אם אשכחך ירושלים…   חז"ל לימדונו שבית שני חרב על שנאת חינם, ומקובלים אנו שכדי לבנות את בהמ"ק מחדש עלינו לתקן את שורשי… Continue reading נעלה את אחינו יהונתן על ראש שמחתנו