המאבק לשחרור פולארד 35 שנה!

מכתב רבנים

ב"ה כסליו תשס"ח
בקשה מרבני ישראל:
לפעול למען שחרור יהונתן פולארד הי"ו

שבת וישב: שבת למען פולארד

אחינו יהונתן פולארד הינו אסיר ציון הכלוא בארה"ב כבר עשרים ושתיים שנים בבדידות קשה ובתנאים נוראיים, מפני שמסר נפשו על עם ישראל היושב בציון ומסר לנו מידע חיוני להצילנו מאויבינו. מדינת ישראל הכירה רשמית (בתשנ"ח) ביהונתן פולארד כסוכן ישראלי שעבד מטעמה, ובמחויבותה ואחריותה כלפיו, אך למרות זאת גם כיום נמנעת ממשלת ישראל מלדרוש בתוקף, שנשיא ארה"ב יעניק לו חנינה.

הפקרתו של יהונתן פולארד מהווה פגיעה בערך הערבות ההדדית של עם ישראל, בערך של הכרת-הטוב כלפי מי שפעל למעננו ולמען ביטחוננו, וכמובן בערך ובמצווה הרבה של פדיון שבויים כדברי השו"ע: (יורה דעה,רנב)
"פדיון שבויים קודם לפרנסת עניים ולכסותן. ואין מצוה גדולה כפדיון שבויים…
כל רגע שמאחר לפדות השבויים, היכא דאפשר להקדים, הוי כאילו שופך דמים."

עם תחילת השנה ה-23 של יהונתן בכלא, אנו פונים בזאת לכלל
רבני ישראל, לרמי"ם למורים ולמחנכים,ולתנועות הנוער:
להקדיש את שבת פרשת וישב (כ"א בכסליו)
בה נקרא על מכירת יוסף –
לעיסוק בנושא פדיון שבויים וערבות הדדית בכלל, וחובנו לפעול לשחרור יהונתן פולארד בפרט, בשיעורים, דרשות,פעולות וכו '
ובכך לעסוק בתיקון "מכירת יוסף " של דורנו


הרה"ג עובדיה יוסף שליט"א:
הראשון לציון הרב הראשי לישראל לשעבר
"הוא עשה בשביל להציל נפשות בישראל. כל מה שהוא עשה – עשה לשם שמיים. לא מגיע לו הדבר הזה. חייבים לשחרר אותו,מצווה גדולה לשחרר אותו, שזה פדיון שבויים. כל מי שיכול לעזור בדבר הזה חייב לעזור בדבר הזה."

הרה"ג מרדכי אליהו שליט"א:
הראשון לציון הרב הראשי לישראל לשעבר
"מצווה רבה וחובה גדולה על כל עם ישראל באשר הוא נמצא, לעזור ולסייע בכל כוחם ומאודם,לעשות ולפעול להוציא ולשחרר את ה"ה יהונתן פולארד הי"ו, שמסר עצמו לטובת הצלת כלל עם ישראל".


הרה"ג שלמה עמאר שליט"א:
הראשון לציון הרב הראשי לישראל
"אנחנו מחויבים כולנו להקים זעקה ולהתפלל, כדי להביא לשחרורו של יהונתן פולארד."
(רשימת הרבנים הינה ארוכה ביותר, כאן מובאות מקצת מקריאות הרבנים בעניין, ובהמשך מצ"ב רשימה חלקית נוספת של רבנים)

על רקע מצבו הקשה של יהונתן פולארד לאחר 22 שנה,
נקרא כולנו כולנו לרוה"מ:
המבחן לפדיון שבויים כיום- הינו שחרור יהונתן פולארד,
השבוי 22 שנה במדינה ידידותית, ובידך להביא לשחרורו.
דמי אחינו יהונתן תלויים בך,
אנא פעל בדחיפות למען שחרורו המיידי!נפעל כולנו כאיש אחד בלב אחד, ונדרוש את שחרורו המיידי של אחינו יהונתן!
ובאנו על החתום: (רשימת הרבנים הינה חלקית, וסודרה לפי הא"ב ע"פ רשימות הרבנים שחתמו על קריאות דומות בעבר )
הרב שלמה אבינר – רב הישוב בית אל וראש ישיבת עטרת ירושלים
הרב שלמה אישון – רעננה
הרב מרדכי אלון – ראש ישיבת הכותל וראש תנועת בראשית
הרב שמואל אליהו – רב העיר צפת
הרב יוסף אלנקווה – ראש מועצה דתית חוף עזה תובב"א
הרב שלום ארוש – ראש מוסדות חוט של חסד
הרב יעקב אריאל – רב העיר רמת גן וראש ישיבת רמת גן
הרב ישראל אריאל – ראש מכון המקדש
הרב עזריאל אריאל – רב היישוב עטרת
הרב חננאל אתרוג – מ"מ ראש ישיבת שבי חברון
הרב יוסף חיים בלוי – רב העיר אשקלון
הרב מיכאל ברום – ראש ישיבת שילה
הרב דב ביגון – ראש מכון מאיר
הרב משה בלייכר – ראש ישיבת שבי חברון
הרב שלמה בן-חמו – רב העיר קרית גת
הרב דוד גרוסמן – רב העיר מגדל העמק
הרב מיכה הלוי – רב השכונה וראש ישיבת נחלת יצחק
הרב מרדכי גרינברג – ראש ישיבת כרם ביבנה
הרב חיים דרוקמן – ראש ישיבת אור עציון וראש ישיבות בני עקיבא
הרב יהודה דרעי – רב העיר באר-שבע
הרב צפניה דרורי – רב העיר קרית שמונה וראש ישיבת קרית שמונה
הרב דוד חי הכהן – רב וראש הישיבה קהילת 'אורות התורה' בבת-ים
הרב עודד וולנסקי – ר"מ בישיבת 'הר המור'
הרב אלישע וישליצקי – בית המדרש מהו"ת ירושלים
הרב צבי ישראל טאו – ירושלים
הרב יוסף טולדנו – רב גבעת זאב
הרב יצחק יעקובובי'ץ – רב אזורי דרום השרון
הרב רא"ם הכהן – ראש ישיבת עותניאל
הרב שמעון כהן – רב שכונה וראש בית מוריה בבאר שבע
הרב שאר ישוב כהן – הרב הראשי של חיפה
הרב דב ליאור – רב העיר קרית ארבע וראש ישיבת קרית ארבע
הרב אליקים לבנון – רב הישוב אלון מורה וראש ישיבת אלון מורה
הרב יעקב מדן – ראש ישיבת 'הר עציון' אלון שבות
הרב זלמן מלמד – רב היישוב בית אל וראש ישיבת בית אל
הרב יוסף מנדלביץ' – ר"מ במכון מאיר וראש תנועת
העולים "שיבת ציון" (אסיר ציון לשעבר)
הרב זאב מנדלסון – ראש הישיבה התיכונית הליכות עולם
הרב אלי סדן – ראש מוסדות בני דוד, עלי
הרב יהודה עמיחי – ראש מכון התורה והארץ, כפר דרום תובב"א
הרב רצון ערוסי – רב העיר קריית אונו
הרב שי פירון – ראש אולפנית ישורון
הרב יעקב פיגנבוים – ראש מקד"צ קשת
הרב דוד פנדל – ראש ישיבת שדרות
הרב יצחק פרץ – רב העיר רעננה.
הרב גבי קדוש – רב היישוב גני טל תובב"א
הרב צבי קוסטינר – ראש ישיבת מצפה רמון
הרב עמוס קליגר – ראש הישיבה התיכונית תורה ומדע
הרב יגאל קמינצקי – רב אזורי חוף עזה תובב"א
הרב ישעיהו רובינשטיין – ראש השיבה התיכונית מדעית ראשל"צ
הרב ישראל רוזן – ראש מכון צומת, אלון שבות
הרב שלמה ריסקין – רב העיר אפרת וראש מוסדות אור תורה-סטון
הרב יואל שוורץ – ר"מ בישיבת דבר ירושלים
הרב צבי שוורץ – ראש ההסדר 'אש התורה' ירושלים
הרב חיים שטיינר – ר"מ בישיבת מרכז הרב
הרב דניאל שילה – קדומים
הרב יהושע שפירא – ראש ישיבת רמת גן
הרב אברהם יעקב שרייבר – רב היישוב כפר דרום תובב"א
הרב יובל שרלו – ראש ישיבת ההסדר פתח תקוה
הרב אורי שרקי – ר"מ במכון מאיר, ירושלים
הרב חנן פורת – ראש תנועת "אורות"


כך כתב יהונתן פולארד באחד ממכתביו האחרונים:
"אחי ורעי, מזה 21 שנה אני מ ד מ ם ב א י ט י ו ת עד מוות לנגד עיניכם! מצבי הנורא בשל ההפקרה והנטישה ע"י ממשלת ישראל הוא חילול ה' הזועק לשמים!
ואיפה העם? אני זועק מקירות ליבי: הוי, ציון! הלא תשאלי לשלום אסיריך?! אם ציון איננה שואלת לשלום אסיריה, זוהי איננה רק בעייתם הפרטית של האסירים. זוהי בעייתה של ציון כולה, על כל העם היושב בה!
אינני מפחד מגורלי הפרטי. מה שנגזר עלי משמים אני אקבל באהבה. אך אני מלא חשש בנוגע לגורלו של העם שאותו אני כה אוהב. אם ימשיך העם לאפשר לממשלה לעבור על האיסור של "לא תעמוד על דם רעך" מבלי לזעוק ומבלי לנקוף אצבע כנגד העוול – התוצאות הן נוראות מדי בכדי שאעיז להעלותן במחשבתי. א י נ נ י י ו ד ע כ מ ה ז מ ן ע ו ד נ ו ת ר. אני רק מקווה ומתפלל בכל כוחי שלמען עם ישראל, כולנו נתעורר עכשיו… לפני שיהיה מאוחר מדי!".
המשך הפקרתו של יהונתן פולארד הנמצא בסכנת חיים,מסכן לא רק אותו – אלא את כל דמותה המוסרית ועתידה
של מדינת ישראל.


יהי רצון שיתקיים במהרה:
"ופדויי ה' ישובון ובאו לציון ברינה…"

יחד נגשים את החלום של יהונתן!