המאבק לשחרור פולארד 35 שנה!

למען אחי ורעי – סיפור שבת / אלקנה זילברשטיין

פדיון שבויים הוא חלק ממצות הצדקה, אך חשוב יותר מן הצדקה עצמה." אמרה המורה בשיעור על הצדקה "להיות בשבי זה יותר גרוע מרעב או מעוני". ובמצוה הזאת מתגלה ה', ברב חסדיו, בדיבר הראשון 'אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים'…" המורה ספרה לבנות על יונתן פולרד, יהודי שחי בארצות הברית ועבד בשרותים החשאיים… Continue reading למען אחי ורעי – סיפור שבת / אלקנה זילברשטיין

יחד נגשים את החלום של יהונתן!