המאבק לשחרור פולארד 35 שנה!

פנייתו של זקן המקובלים הרב כדורי זצל לנשיא בוש לשחרור פולארד

יחד נגשים את החלום של יהונתן!