המאבק לשחרור פולארד 35 שנה!

אולמרט, למען הערבות ההדדית-השב את פולארד / עדי דיאמנט – כלת חידון התנ"ך העולמי

בע"ה כ' אייר התשס"ו

לכבוד ראש ממשלת ישראל מר אהוד אולמרט,

הנידון: ערבות ישראל ליהונתן פולארד

אדון נכבד,

לפני כשבועיים במהלך טקס חידון התנ"ך העולמי לנוער , דיבר ראש הממשלה אודות חשיבותה העליונה של האחדות בקרב עם ישראל, כחלק חיוני בקיום העם.

מקום נכבד באחדות זאת תופסת הערבות ההדדית של כל יחיד וציבור בעם, לשאר העם. על כל אחד מאיתנו מוטל לדאוג לשלום האחר.

ידוע לכבודו כי אחד מאחינו שפעל רבות למען שלום מדינת ישראל וביטחונה, הינו מר יהונתן פולארד, הנמק בכלאו כ21 שנה ולא נעשה מאמץ מספיק לשחררו.

מן הראוי שבעת הביקור בארה"ב, יוכיח ראש הממשלה את הערבות ההדדית הקיימת בעם ישראל, ויפעל כנציגה של מדינת ישראל ועם ישראל כולו לפני ראשי השלטון בארה"ב, וידרוש את שחרורו של אחינו יהונתן פולארד.

בברכה,

עדי דיאמנט.

יחד נגשים את החלום של יהונתן!