המאבק לשחרור פולארד 35 שנה!

הרב שלמה אבינר- יהונתן איתנו כי עם אחד אנחנו

מי שאינו נלחם בעד גיבורנו יהונתן אלא מפקיר אותו, הרי הוא מעין מעיד עדות שקר פעמיים ביום כאשר הוא אומר ערב ובוקר "שמע ישראל ד' אלוהינו ד' אחד". "בעל התניא" מסביר כי אחדות ד' היא אחדות עם ישראל, כיוון שריבונו של עולם מתגלה בעולם דרך עמו. מי שאינו מבין שעם ישראל הוא אחד, גם אינו… Continue reading הרב שלמה אבינר- יהונתן איתנו כי עם אחד אנחנו

קריאת הרבנים לשבת זאת

ב"ה כסליו תשס"ח בקשה מרבני ישראל:לפעול למען שחרור יהונתן פולארד הי"ו שבת וישב: שבת למען פולארד אחינו יהונתן פולארד הינו אסיר ציון הכלוא בארה"ב כבר עשרים ושתיים שנים בבדידות קשה ובתנאים נוראיים, מפני שמסר נפשו על עם ישראל היושב בציון ומסר לנו מידע חיוני להצילנו מאויבינו. מדינת ישראל הכירה רשמית (בתשנ"ח) ביהונתן פולארד כסוכן ישראלי… Continue reading קריאת הרבנים לשבת זאת

הרב מרדכי אלון לתקן את מכירת יוסף

בס"ד "נסעו מזה"   הדבר הראשון במעלתו בנס הגדול של קיומה של מדינת ישראל, הינו ההתרוממות של העם כולו למדרגה אחרת סביב המושג של הערבות הדדית. הערעור והסדקים שמתחילים לנבוע במושג זה של הערבות ההדדית, מפחידים אותי היום יותר מכל דבר אחר במציאות שלנו . אנחנו בשנה הרביעית למלחמה שנכפתה עלינו (שהאויבים השפלים שלנו קוראים… Continue reading הרב מרדכי אלון לתקן את מכירת יוסף

הרב יעקב אריאל-לשחרר את פולארד

בע"המתגברים על המכשולים מצוות פדיון שבויים נחשבת כמצווה החשובה ביותר מכל המצוות שבין אדם לחברו, ומכל מצוות הצדקה היא הדרגה החשובה ביותר, כדברי הרמב"ם בהלכות מתנות עניים פרק ח' הלכה י':" פדיון שבויים קודם לפרנסת עניים ולכסותן, ואין לך מצוה גדולה כפדיון שבויים. שהשבוי הרי הוא בכלל הרעבים והצמאים והערומים ,ועומד בסכנת נפשות, והמעלים עיניו… Continue reading הרב יעקב אריאל-לשחרר את פולארד

קריאה כללית לשבת זאת

בס"דכִּי אֵיךְ אֶעֱלֶה אֶל אָבִיוְהַנַּעַר אֵינֶנּוּ אִתִּי שבת וישב:שבת למען פולארד עם תחילת השנה ה23(!) לכליאתו של אחינו יהונתן פולארד הי"ו בכלא האמריקאי, בפרשה שבה נקרא על מכירתו של יוסף, כולנו נרתמים ליוזמה לקבוע את פרשת "וישב", כ"א כסלו תשס"ח כשבת הזדהות ולימוד על יהונתן פולארד והערכים הנלווים למאבק לשיחרורו:הערבות ההדדית, הכרת הטובה, פדיון שבויים וכו'.… Continue reading קריאה כללית לשבת זאת

מכתב רבנים

ב"ה כסליו תשס"חבקשה מרבני ישראל:לפעול למען שחרור יהונתן פולארד הי"ו שבת וישב: שבת למען פולארד אחינו יהונתן פולארד הינו אסיר ציון הכלוא בארה"ב כבר עשרים ושתיים שנים בבדידות קשה ובתנאים נוראיים, מפני שמסר נפשו על עם ישראל היושב בציון ומסר לנו מידע חיוני להצילנו מאויבינו. מדינת ישראל הכירה רשמית (בתשנ"ח) ביהונתן פולארד כסוכן ישראלי שעבד… Continue reading מכתב רבנים

יחד נגשים את החלום של יהונתן!