המאבק לשחרור פולארד 35 שנה!

נעלה את אחינו יהונתן על ראש שמחתנו

בע"ה

נעלה את אחינו יהונתן על ראש שמחתנו
יוזמה חדשה- לזכירת אחינו יהונתן בשמחת החתונה
 

כולנו מכירים את מנהגי החתונה של שבירת הכוס ואפר בראש החתן –
לזכירת חורבן בית המקדש, כאשר כולנו שרים: אם אשכחך ירושלים…

 

חז"ל לימדונו שבית שני חרב על שנאת חינם, ומקובלים אנו שכדי לבנות את בהמ"ק מחדש עלינו לתקן את שורשי החורבן, ולהרבות באהבת חינם.
שורש שנאת החינם התחיל ב"מכירת יוסף",אותה עלינו לתקן בחיזוק הערבות ההדדית האהבה והאחווה בתוך עם ישראל. הדרך לכך מתחילה בתיקון "מכירת יוסף" של דורנו(כדברי הראשל"צ הרה"ג מרדכי אליהו) בתיקון הפקרת אחינו יהונתן פולארד, שהציל את כולנו מסכנות גדולות, והושאר "פצוע בשטח" בכלא האמריקאי 23 שנה!

 

על כן יבורך הזוג הצעיר שהחליט לתת כמזכרת מהחתונה לכל האורחים –
את התפילה לשחרור אחינו יהונתן פולארד,עם הקדשה אישית מהחתונה,
ומתוך כך יהי רצון שנזכה כולנו לשמוח בבניין שלם עם אחינו יהונתן עמנו.

 

מצ"ב הדוגמא לתפילה כפי שהוכנה במיוחד לחתונה, וזוגות נוספים שירצו להזמין תפילה כזאת עם הקדשה אישית (ונקוה שיהונתן יהיה כבר עמנו בחתונה) –
מוזמנים ליצור קשר ולפנות ל: freepollard@gmail.com

 

(אפשר להזמין את התפילה עם הקדשה אישית גם לשמחות אחרות כמו בר- מצווה וכו')

יחד נגשים את החלום של יהונתן!