המאבק לשחרור פולארד 35 שנה!

פרס עבור נאמנות לעם ולארץ? / יהונתן פולארד

יהונתן ואסתר פולארד מודים לאנשים הרבים אשר פנו לאחרונה ל- J4JP כדי לבקש אישור להגשת שמו של יהונתן כמועמד לקבלת פרס מוסקוביץ' לציונות ) .פרס עוז ציון – בסך 100,000($ .


”קרן מוסקוביץ' להגשמה ציונית הוקמה כביטוי לתמיכה במגשימי הציונות בחברה
הישראלית של היום, הפועלים – לעיתים תוך הקרבת רווחתם האישית וביטחונם –
לטובת צרכי הכלל, וכדי להבטיח את חוסנו של הבית הלאומי היהודי. “


הודעות הדוא"ל הרבות שהתקבלו נגעו לליבם של בני הזוג פולארד, בהעידן כי תאור התחרות העלה בתודעה את יהונתן באופן מיידי כמועמד הטבעי.

כאשר שאלה אסתר פולארד את בעלה כיצד להגיב, ענה:


"זה מזכיר לי בדיחה ישנה, המתארת את הפרסים המוענקים על ידי הארגונים היהודיים בארה"ב כ'אנשים עשירים המעניקים לוחות הוקרה לאנשים עשירים על היותם כה עשירים'. מטריד אותי לחשוב על תחרות המורידה את אהבתנו למדינה לדרגת התמודדות על פרס. מסירותו של יהודי למדינה ולעם ישראל הינה תוצאה טבעית של האהבה הבוערת בלבו של כל יהודי טוב, ואינה זקוקה לגמול".


"אחדות הינה המפתח להצלחתנו ולהישרדותנו כעם. תחרות המיועדת להגדיר מיהו היהודי 'הטוב ביותר' או הציוני 'הטוב ביותר' אינה תורמת לאחדותנו. ישנם אלפי יהודים יקרים אשר מחרפים את חייהם, את גופם ואת נפשם בהגנה על המדינה כיום. אין היגיון בהעלאה על נס של אחד או שנים או שלושה. מדוע להפוך לעניין של מה בכך את ההקרבה העצמית העצומה המופגנת כיום, במיוחד על ידי הנוער האציל שלנו? האם אחד יקר יותר מהשני?"


יהונתן הסביר שהוא מאמין כי פעולות להגנה ולחיזוק מדינתנו ועמנו האהובים הינן מחובתו של כל יהודי. הוא גם מאמין שאלה אשר מקריבים עצמם למען ישראל מבלי לחשוב על עצמם עושים כך בגלל התשוקה הבוערת במעמקי נפשם להבטיח את בטחונה והגנתה של האומה שלנו. " יהודי נאמן לעמו ולמולדתו הפועל מהסיבות הנכונות, מתוך כוונות טהורות ובלב שלם, זוכה בכך לתגמול עילאי", אמר.See Also:
English Text: A Prize for being a Good Jew?
Makor Rishon Display Ad:

יחד נגשים את החלום של יהונתן!