המאבק לשחרור פולארד 35 שנה!

"יוסף של דורנו נמק בכלא האמריקאי" / "ארץ ישראל שלנו"- מערכת

לפני חמישה חודשים ציינו 8000 יום לכליאתו של יונתן פולארד בכלאהאמריקאי. 23 שנים של כליאה בתנאים מחפירים, ומצב בריאותיקשה מנשוא, לסוכן הישראלי שהביא לחשיפת חומרים מסווגיםשהצילו אלפי יהודים. ממשלת ישראל מתנכרת אליו ומעדיפהשיירקב בכלא עד יומו האחרון. גירסת מכירת יוסף במהדורת שנות האלפיים.אנו מארחים השבוע את גב' אסתר פולארד אשתו של יונתן, שמספרתעל תחושותיה: "יונתן… Continue reading "יוסף של דורנו נמק בכלא האמריקאי" / "ארץ ישראל שלנו"- מערכת

יחד נגשים את החלום של יהונתן!