המאבק לשחרור פולארד 35 שנה!

תפילה של הרב אליהו לשחרור פולארד / הרב מרדכי אליהו

תפילה למען שיחרור אחינו יהונתן פולארד יהי רצון מלפניך ה' א-לוקינו וא-לוקי אבותינו, שבכוח שתיים ועשרים אותיות תורתך הקדושה שקבלנו בהר סיני, תפתח ליהונתן בן מלכה:   שערי ארוכה ומרפא ,שערי בריאות, שערי גילה, שערי גאולה,  שערי דרור, שערי הוד והדר, שערי זכות, שערי חמלה, שערי חדוה, שערי טובה, שערי ישועה, שערי כפרה, שערי לב-טוב,… Continue reading תפילה של הרב אליהו לשחרור פולארד / הרב מרדכי אליהו

יחד נגשים את החלום של יהונתן!