המאבק לשחרור פולארד 35 שנה!

הכיפה שעל ראשי / יהונתן פולארד

סמוך לאחר שדנו אותי האמריקאים למאסר עולם בגין שרותי למען מדינת  ישראל, ראיינו אותי בתוכנית חדשות "60 Minutes" לטלוויזיה האמריקאית.  ליוו אותי לראיון שני סוכני ביטחון אמריקאיים כשאני כבול בידיי וברגליי.  רגע לפני הראיון, כשהעמידו אותי לפני המצלמות, הסירו ממני את הכבלים ובנוסף ניסו להוריד בכוח מראשי את הכיפה שלי.  לחמתי להחזיק את הכיפה על היותה סמל אינטגרלי של מהותי.  והסוכנים לחמו להסירה ממני משום היותה הסמל המובהק של מהותי.  הם תפשו את כיפתי, זרקו אותה על הריצפה ואיימו לבטל את הראיון.  בלית ברירה ובעל כורחי, התראיינתי בלי הכיפה האהובה שלי. 

 

הכיפה מסמלת את כל הערכים בהם היהודי מאמין:  א.  דבקותנו הנצחית בקדוש ברוך הוא, האל היחיד של עם ישראל;  ב. אחדותנו וערבותנו ההדדית כבני ישראל;  ג. שלמות ארצנו הקדושה, המתנה הנצחית שקבלנו מבורא העולם.

 

כמו כן, הכיפה היא סימן לקבלת עול מלכות שמיים.  הקב"ה הוא עוזרנו ומגיננו לעולם. 

 

כיפתי מצהירה שאיני ירא מאיש, כי אם מהקדוש ברוך הוא לבדו.  למרות שנוטשתי זה כבר 24 שנים על ידי המדינה שלמענה פעלתי בנאמנות, ולמרות שעוניתי קשות בידי אלה שמחזיקים אותי בשבי

 

 "אני מאמין באמונה שלמה" כי "לא אמות כי אחיה ואספר מעשי י-ה"!

 

נא התפללו יום יום בכל לבכם ובכל נפשכם לרפואה שלמה ולשחרור מיידי של כל שבויי ישראל ונעדריו והננו: 

 

רון בן בתיה (ארד)

 זכריה שלמה בן מרים (באומל)

יקותיאל יהודה נחמן בן שרה (כ"ץ)

צבי בן פנינה (פלדמן)

גיא בן רינה (חבר)

 גלעד בן אביבה (שליט)

 

וביפן:

 יואל זאב בן מירל ריסה חוה; יעקב יוסף בן רייזל ;יוסף בן איטה רבקה

 

ובארה"ב:

יהונתן בן מלכה (פולארד)

"ופדויי ה' ישובון ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם!"  אכי"ר!

יחד נגשים את החלום של יהונתן!