המאבק לשחרור פולארד 35 שנה!

האיש שמסר נפשו / הרב שלמה אבינר

א. "ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם" (שמות ב יא), "נתן עיניו ולבו להיות מיצר עליהם" (רש"י). "וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו, ויפן כה וכה וירא כי אין איש, ויך את המצרי" (שם יא-יב).זהו משה רבנו, שמסר נפשו עבור כלל ישראל. ב. בעניין זה כתב הגרי"ד סולוביצ'יק: "כלום לא חטאנו לחובתנו להשתתף… Continue reading האיש שמסר נפשו / הרב שלמה אבינר

יחד נגשים את החלום של יהונתן!