המאבק לשחרור פולארד 35 שנה!

הרב מצגר: המשיכו להתפלל להשבת פולארד

הרב הראשי לישראל, יונה מצגר, קורא לציבור שלא לחדול מאמירת "מי שבירך" לשלום השבויים והנעדרים ולהמשיך ולהתפלל לשחרורו של יהונתן פולארד…. 

"נישא תפילה בפינו בעת רצון זו "עד הנה עזרונו רחמיך ולא עזבונו חסדיך ואל תטשנו ה' אלוקינו לנצח". שנזכה אי"ה לראות במהרה ובקרוב גם בשיחרורו של יקירנו אהובנו אחינו יונתן פולארד הי"ו, יחד עם כל יתר הנעדרים, ובזה תהיה טובתנו שלמה ותודתנו נצח על אחת כמה וכמה טובה כפולה ומכופלת למקום עלינו. על כן הנני שוב בבקשתי להמשיך ולומר את תפילת "מי שברך" שנוסחה על ידינו ונאמרת בבתי הכנסיות בכל תפוצות ישראל למען ישובו בנים לגבולם במהרה", חותם הרב מצגר את קריאתו.
 
הרבנות הראשית הפיצה לכל בתי הכנסת את נוסח התפילה לשחרורו של יהונתן. אם אתם או חבריכם מתפללים בבית כנסת בשבת, אנא וודאו שגם שם יאמרו את התפילה הזו.
 
 
 

יחד נגשים את החלום של יהונתן!