המאבק לשחרור פולארד 35 שנה!

קריאת הרבנים לשבת זאת

ב"ה כסליו תשס"ח


בקשה מרבני ישראל:
לפעול למען שחרור יהונתן פולארד הי"ו



שבת וישב: שבת למען פולארד


אחינו יהונתן פולארד הינו אסיר ציון הכלוא בארה"ב כבר עשרים ושתיים שנים בבדידות קשה ובתנאים נוראיים, מפני שמסר נפשו על עם ישראל היושב בציון ומסר לנו מידע חיוני להצילנו מאויבינו. מדינת ישראל הכירה רשמית (בתשנ"ח) ביהונתן פולארד כסוכן ישראלי שעבד מטעמה, ובמחויבותה ואחריותה כלפיו, אך למרות זאת גם כיום נמנעת ממשלת ישראל מלדרוש בתוקף, שנשיא ארה"ב יעניק לו חנינה.


הפקרתו של יהונתן פולארד מהווה פגיעה בערך הערבות ההדדית של עם ישראל, בערך של הכרת-הטוב כלפי מי שפעל למעננו ולמען ביטחוננו, וכמובן בערך ובמצווה הרבה של פדיון שבויים כדברי השו"ע: (יורה דעה,רנב)
"פדיון שבויים קודם לפרנסת עניים ולכסותן. ואין מצוה גדולה כפדיון שבויים…
כל רגע שמאחר לפדות השבויים, היכא דאפשר להקדים, הוי כאילו שופך דמים."


עם תחילת השנה ה-23 של יהונתן בכלא, אנו פונים בזאת לכלל
רבני ישראל, לרמי"ם למורים ולמחנכים,ולתנועות הנוער:
להקדיש את שבת פרשת וישב (כ"א בכסליו)
בה נקרא על מכירת יוסף –
לעיסוק בנושא פדיון שבויים וערבות הדדית בכלל, וחובנו לפעול לשחרור יהונתן פולארד בפרט, בשיעורים, דרשות,פעולות וכו '
ובכך לעסוק בתיקון "מכירת יוסף " של דורנו



הרה"ג מרדכי אליהו שליט"א:
הראשון לציון הרב הראשי לישראל לשעבר
"מצווה רבה וחובה גדולה על כל עם ישראל באשר הוא נמצא, לעזור ולסייע בכל כוחם ומאודם,לעשות ולפעול להוציא ולשחרר את ה"ה יהונתן פולארד הי"ו, שמסר עצמו לטובת הצלת כלל עם ישראל".



הרה"ג עובדיה יוסף שליט"א:
הראשון לציון הרב הראשי לישראל לשעבר
"הוא עשה בשביל להציל נפשות בישראל. כל מה שהוא עשה – עשה לשם שמיים. לא מגיע לו הדבר הזה. חייבים לשחרר אותו,מצווה גדולה לשחרר אותו, שזה פדיון שבויים. כל מי שיכול לעזור בדבר הזה חייב לעזור בדבר הזה."



הרה"ג שלמה עמאר שליט"א:
הראשון לציון הרב הראשי לישראל
"אנחנו מחויבים כולנו להקים זעקה ולהתפלל, כדי להביא לשחרורו של יהונתן פולארד."
(רשימת הרבנים הינה ארוכה ביותר, כאן מובאות מקצת מקריאות הרבנים בעניין, ובהמשך מצ"ב רשימה חלקית נוספת של רבנים)



על רקע מצבו הקשה של יהונתן פולארד לאחר 22 שנה,
נקרא כולנו כולנו לרוה"מ:
המבחן לפדיון שבויים כיום- הינו שחרור יהונתן פולארד,
השבוי 22 שנה במדינה ידידותית, ובידך להביא לשחרורו.
דמי אחינו יהונתן תלויים בך,
אנא פעל בדחיפות למען שחרורו המיידי!

 

לקריאת הרבנים המורחבת לחץ כאן

יחד נגשים את החלום של יהונתן!