המאבק לשחרור פולארד 35 שנה!

תפילה של הרב אליהו לשחרור פולארד / הרב מרדכי אליהו

תפילה למען שיחרור אחינו יהונתן פולארד

יהי רצון מלפניך ה' א-לוקינו וא-לוקי אבותינו, שבכוח שתיים ועשרים אותיות תורתך הקדושה שקבלנו בהר סיני, תפתח ליהונתן בן מלכה:

 

שערי ארוכה ומרפא ,שערי בריאות, שערי גילה, שערי גאולה,  שערי דרור, שערי הוד והדר, שערי זכות, שערי חמלה, שערי חדוה, שערי טובה, שערי ישועה, שערי כפרה, שערי לב-טוב, שערי מחילה, שערי נעימות, שערי סמיכה, שערי עזרה, שערי פדות, שערי צדקה, שערי קדושה, שערי רחמים, שערי שמחה, שערי תשובה,ויזכרו לפניך כל צדקותיו אשר עשה למען עם ישראל,

 

ויעלו לפני כסא  רחמיך להמליץ טוב בעדו ולזכות יחד עם אשתו אסתר יוכבד בת רייזל ברכה לבנות בית נאמן בארץ ישראל .

 

ויזכו לבנים ולבנות בריאים ושלמים.ויתקדש שמך ברבים ויתקיים בו הפסוק:

 

"הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך".

 

עשה למען ימינך, עשה למען צדקתך, עשה למען קדושתך,עשה למען שכינתך, עשה למען שמך, עשה למען תורתך.

 

"יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי".

יחד נגשים את החלום של יהונתן!