המאבק לשחרור פולארד 35 שנה!

תודה!

ברוך פודה ומציל! כולנו מודים לבורא עולם שנתן ליהונתן כוח לשרוד את 30 שנות הייסורים בכלא ולצאת ממנו בחיים!

יחד נגשים את החלום של יהונתן!